แผนจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 2 เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน

หน่วยที่ 2 เรื่องราวสำคัญของโรงเรียนและชุมชน
ดาวน์โหลดแผนการสอนด้านล่าง คลิกเลย!!

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
เรื่อง โรงเรียนและชุมชนของเรา
เรื่อง การลำดับเรื่องรามตามเวลา
เรื่อง เรื่องราวสำคัญของชุมชน


T270910_06CM

Advertisements